No.Mitra Kerjasama (MoU)Url
15MoU IAIN Parepare dengan Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang (2019)Unduh
14MoU IAIN Parepare dengan Kolej universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (2019)Unduh
13MoU IAIN Parepare dengan Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) (2019)Unduh
12MoU IAIN Parepare dengan Kolej Islam Teknologi Antarbangsa Pulau Pinang (KITAB) (2019)Unduh
11Mou IAIN Parepare dengan Kemenag Sidrap (03/2019)Unduh
10MoU IAIN Parepare dengan University Sultan Azlan Shah (USAS) (2019)Unduh
9Mou IAIN Parepare dengan Mindanao State University (Marawi Campus) (2019)Unduh
8Mou IAIN Parepare degan AVID College (2019)Unduh
7Mou IAIN Parepare dengan IAIN Kendari (12/2019)Unduh
6MoU IAIN Parepare dengan IAIN Bengkulu (2019)Unduh
5MoU IAIN Parepare dengan Fatony University (11/2019)Unduh
4MoU IAIN Parepare dengan IAIN Surakarta (11/2018)Unduh
3MoU STAIN Parepare dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (11/2017)Unduh
2MoU STAIN Parepare dengan Pemerintah Daerah Kab. Enrekang (08/2017)Unduh
1MoU STAIN Parepare dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (07/2017)Unduh
No.Mitra Kerjasama (MoA)Url
10MoA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dengan STAI DDI Pangkep (06/2022)Unduh
9MoA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan STAI DDI Pangkep (06/2022)Unduh
8MoA Fakultas Tarbiyah Islam IAIN Parepare dengan STAI DDI Pangkep (06/2022)Unduh
7MoA Fakultas Tarbiyah Islam IAIN Parepare dengan STAI DDI Pangkep (06/2022)Unduh
6MoA Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah IAIN Parepare dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI DDI Polewali Mandar (06/2022)Unduh
5MoA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI DDI Polewali Mandar (06/2022)Unduh
4MoA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan Fakultas Syariah Hukum IAI DDI Polewali Mandar (06/2022)Unduh
3MoA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan Fakultas Syariah Hukum IAI DDI Polewali Mandar (06/2022)Unduh
2MoA Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare dengan Lembaga Penjaminan Mutu IAI DDI Polewali Mandar (06/2022)Unduh
1MoA Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado (03/2022)Unduh