Sukses Pertahankan Disertasi Berbahasa Arab, Kaprodi PBA Raih Gelar Doktor

Sukses Pertahankan Disertasi Berbahasa Arab, Kaprodi PBA Raih Gelar Doktor

Humas IAIN Parepare — Kaharuddin Ramli, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sukses meraih gelar Doktor di bidang ilmu Pendidikan Bahasa Arab dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Gelar tersebut diraih oleh dosen IAIN Parepare ini setelah berhasil mempertahankan disertasi dengan judul Ta’limu al lughatu al arabiyah fii al ma’had al ‘ali lil asy’adiyah Sekkang (dirasatun ‘an muhaawalatihi fii tanmiyati muharati al kalam).

Ujian Promosi doktor Kaharuddin Ramli yang berlangsung secara daring (online), Selasa, 28/7/2020 diiuji oleh dosen-dosen senior UIN Alauddin Makassar dan salah satu penguji eksternal yang berasal dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Diantara penguji tersebut adalah Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. (Rektor) sebagai penguji utama, Prof. Dr. H.M. Ghalib, M, M.A. (Direktur Pascaaarjana), Dr. Muhbib Abdul Wahab, M.A. (UIN Syarif Hidayatullah) sebagai penguji eksternal, Prof. Dr.H. Sabaruddin Garancang, M.A. (Promotor), Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. (Kopromotor), Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A. (Kopromotor), Prof. Dr. H.M. Rusydi Khalid, M.A., Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., dan Dr. Hj. Haniah, Lc., M.A.

Walau pun sering mengalami gangguan jaringan, proses ujian tetap berlangsung lancar. Kaharuddin sebagai promovendus berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan para penguji dalam bahasa Arab dengan fasih. Hampir tidak ada kesalahan menjawab dan cukup memuaskan para penguji. Beberapa penguji memberikan apresiasi dan pujian terhadap kefasihan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare ini dalam menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab. “Bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan disertasi sangat mudah dipahami. Saya sudah membaca banyak disertasi, tetapi disertasi Kaharuddin ini lebih mudah dipahami,” kata Prof. Sabaruddin Garancang saat memberikan pesan-pesan akademis.

Kaharuddin Ramli menyelesaikan program doktor ini dengan masa studi 3 tahun 8 bulan dan meraih predikat sangat memuaskan. Acara promosi doktor ini dihadiri ratusan partisipan (undangan). Sejumlah pejabat dan keluarga besar IAIN Parepare turut menyaksikan acara promosi doktor ini dengan suka duka. Usai ujian, para kolega dan rekan-rekan Kaharuddin Ramli menyampaikan ucapan selamat. “Selamat pak Doktor,” teriak Iskandar, Wakil Dekan Fuad melalui daring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *